01 BLOG

Blog

Onze leverancier KoKalf is helaas gestopt met de biologische vleesrunderen, de Blonde d’Aquitanes. We moesten daardoor op zoek naar een nieuwe boer voor biologische runderen. En gelukkig hebben we succes gehad, en het zijn runderen met een bijzonder mooi verhaal.We schakelen over naar een ander runderras, Limousin. Net als de Blonde d’Aquitaine is dit een vleesras. We zullen meestal ossen van zo’n drie jaar aangeleverd krijgen.

De ossen lopen in natuurgebieden van het Drents Landschap. Het gaat om twee gebieden: het Reestdal tussen Overijssel en Drenthe en het landgoed Rheebruggen in Uffelte. Het Drents Landschap gebruikt de runderen bij het beheer van de natuurgebieden. Door het begrazen blijft het landschap open. Leuk is dat u in beide gebieden bij de runderen kunt gaan wandelen. Er zijn twee boeren verantwoordelijk voor de dieren, Gerrit Schuurhuis en Alexander Ekkel.

Bijzonder is dat het Drents Landschap de dieren in een zogenaamd gesloten systeem houdt. Er wordt daarbij niks van buiten aangevoerd. De runderen krijgen in de winter gerst en rogge bijgevoerd dat op eigen grond is geteeld, waarna de mest uit de potstallen daar weer op verspreid wordt. De runderen worden op de boerderij zelf geboren, en niet van buiten aangevoerd. In zo’n gesloten systeem treedt langzaam verschraling van de grond op, en dat is exact wat het Drents Landschap wil.

De dieren lopen zoveel mogelijk buiten in de natuurgebieden en eten dan grassen en kruiden. In de winter gaan de meeste runderen op stal (potstallen) en worden dan gevoerd met kuilgras, hooi en wat graan van eigen grond. De ossen die wij verkopen lopen ook in de winter in de schralere gebieden, en komen dus niet op stal, en eten dan alleen gras en indien nodig wat kuilgras/hooi. Die ossen zijn dus grasgevoerd. Maar we zullen ook koeien aangeleverd kunnen krijgen. Die krijgen in de winter wel wat gerst en rogge bijgevoerd. Daarom kunnen we onze biologische rundvlees niet rasgevoerd noemen.

 EU Organic Logo
© OKvlees.nl | Fotografie: Dutch Food Art | Vragen of suggesties? info@okvlees.nl | Bel 06-21917040