01 BLOG

Blog

We hebben nu een paar maandjes grasgevoerd rund in de webwinkel. Regelmatig krijgen we de vraag bij welke boer de runderen vandaan komen, want dat is bij OKvlees.nl toch altijd bekend. Welnu, dat is een ingewikkelde. Grasgevoerde runderen komen vrijwel allemaal uit natuurgebieden, of in ieder geval uit extensief beheerde gebieden, waar ze het jaar rond loslopen. Die gebieden zijn vaak van natuurorgansiaties zoals het Drents Landschap, waar een beheerder/boer voor de dieren zorgt.

grasvlees ResizedDeze runderen hebben in hun leven weinig contact met mensen. Daardoor zijn ze veel schuwer dan runderen die op 'traditionele' boerderijen (waar ik ook voor het gemak ook biologische boerderijen onder schaar) opgroeien. Als de dieren dan gevangen moeten worden, bijvoorbeeld voor de slacht, dan geeft dat de kudde veel meer stress dan bij boerderij runderen. Daarom worden altijd grotere aantallen dieren tegelijkertijd uit de kudde gehaald, zodat het aantal stress momenten beperkt blijft. De dieren worden dan over verschillende afnemers verdeeld, waaronder sinds kort OKvlees.nl. Dat maakt het onmogelijk om met één boer te werken. Ook al leveren we uit de diepvries: we hebben geen idee hoeveel grasgevoerd rundvlees we over twee maanden verkopen (het groeit nogal omstuimig). Het grasgevoerde vlees kan nu uit Ameland, Slochteren of Ruinen komen.

U begrijpt dat HOE de dieren gevangen worden heel belangrijk is om de stress zo veel mogelijk te beperken. U kunt me geloven: er bestaan heel veel verschillen hoe veerijders met dieren omgaan. Tot respectvol en kundig tot  'je zou de politie erop afsturen' niveau. We zijn heel blij dat

we de runderen krijgen van iemand overduidelijk uit de eerste categorie. André Woertink is de grootste opkoper van grasgevoerde runderen uit natuurgebieden. Die positie wordt hem zeker ook gegund door de natuurorganisaties omdat hij goed met de dieren omgaat. Hij vang de runderen zelf met veel geduld en kunde en vervoert ze met eigen veewagens naar slachthuizen. Bij OKvlees.nl gaan de dieren naar Ter Weele in Oene, onze vaste slager. Ook bij Ter Weele gaan ze respectvol en zorgvuldig met de dieren om. Transport en slachten is altijd een beladen onderwerp bij 'diervriendelijk' vlees. Met de combinatie Ter Weele en Woertink hebben we het naar onze overtuiging zo goed mogelijk  geregeld.

 EU Organic Logo
© OKvlees.nl | Fotografie: Dutch Food Art | Vragen of suggesties? info@okvlees.nl | Bel 06-21917040