01 BLOG

Blog

De uitzending van Zembla van 5 september heeft veel los gemaakt. Ik kreeg van veel klanten vragen hierover. Verkoopt OKvlees.nl vlees dat bij één van de genoemde bedrijven geslacht is? Zit het bij OKvlees.nl wel goed? Ik begrijp de bezorgdheid heel goed, vandaar dat ik er in deze nieuwsbrief aandacht aan besteed.
Ik wil wel een ‘maar’ plaatsen. De beschuldigingen in Zembla zijn heftig en het zijn er veel. Nu moet het wel goed onderzocht gaan worden door de overheid, want een (anonieme) beschuldiging is geen bewijs. Ik hoop voor de sector dat het allemaal niet blijkt te kloppen. Maar het zijn zoveel punten dat ik vrees dat niet alles weersproken zal kunnen worden. Los van de vraag of de beschuldigingen kloppen of niet: het vertrouwen in de vleessector weer een slag toegediend.


De dieren van OKvlees worden niet bij de bedrijven uit de Zembla uitzending geslacht. Er is wel een positieve uitzondering. De lammeren en de Bonte Bentheimers van OKvlees worden wel bij slager Ter Weele geslacht. Die trad ook op in de Zembla uitzending. Hij gaf een voorbeeld van hoe het moet, en hij deed dat in mijn ogen heel goed en integer. En Ter Weele is trouwens degene die het andere vlees van OKvlees portioneert, worsten maakt en alles verpakt.
De hoofdstroom van de dieren van OKvlees worden geslacht bij Heinen in Zelhem. Dat is een kleine slachter, waar het slacht tempo veel lager is dan bij de grote slachterijen. Hierdoor kunnen de keurmeesters hun werk goed doen. Heinen heeft net als OKvlees kwaliteit hoog in het vaandel staan. Anders kan zo’n kleine slachter niet overleven. En bij kwaliteit hoort een goede inspectie en geen gerommel. Het vlees gaat dan Heinen via Ter Weele naar de vriescel van OKvlees.nl. Hij voert bij het verwerken een kwaliteitsinspectie uit. Hij zal bijvoorbeeld nooit vlees met een duidelijke geurafwijking heeft (zoals dat werd genoemd in de Zembla uitzending) verwerken en het onmiddellijk melden. Dat is nog nooit gebeurd, maar hij is zeker een belangrijke bewaker van de kwaliteit.
De grote slachterijen zitten in een rat-race naar steeds lagere kostprijzen. Anders overleven ze niet. De OKvlees keten zit daar veel minder in. OKvlees onderhandelt niet over de prijzen met de boeren of verwerkers. De reden dat we niet onderhandelen is dat dierwelzijn zonder faire prijs niet robuust zal zijn. Ieder moet een fair inkomen kunnen verkrijgen. Deze aanpak zal de neiging tot fraude kleiner maken.
Belangrijk is ook dat de keten van OKvlees uit relatief kleine bedrijven bestaat en we elkaar goed kennen. Ik ga pas in zee met nieuwe bedrijven als ik ze goed ken, en als ze alles laten zien en vertellen. Dat is natuurlijk subjectief, maar legt wel een fundament onder een betrouwbare keten.
Er wordt door twee instanties gecontroleerd of het vlees aan de eisen van het keurmerk voldoet. Dat is Skal voor het biologische vlees en Producert voor het scharrelvlees. Die controleren de complete keten. Als een bedrijf rommelt dan riskeren ze het kwijt raken van het certificaat en kunnen ze geen scharrel of biologisch vlees meer leveren. Die controles krijgt OKvlees natuurlijk ook.
Is er een garantie te geven dat er nooit iets fout gaat. Nee, die garantie kan niemand geven. Maar de combinatie van controles door externe partijen en het opbouwen van een keten met mensen met passie voor een goed product, van de boeren tot en met (als ik zo vrij mag zijn) mijzelf, en een gezonde bedrijfsvoering maakt dat de kans op fraude wel heel klein is. Ik heb er alle vertrouwen in.

 EU Organic Logo
© OKvlees.nl | Fotografie: Dutch Food Art | Vragen of suggesties? info@okvlees.nl | Bel 06-21917040